Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Fotografie

 1. Foto gemaakt door Studio Joyce kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, Facebook en Instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een shoot bij Studio Joyce is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een reportage of shoot geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis fotosessie achteraf.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een shoot die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 6. Een shoot van Studio Joyce wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de shoot en usb krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de shoot en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 8. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 1. Indien gewenst kan er ook een album besteld worden. Dit zal via een externe partij gebeuren. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledig bedrag.

 

Videografie

 1. Video’s gemaakt door Studio Joyce kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, Facebook en Instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de videograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een shoot bij Studio Joyce is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de videograaf op de afgesproken datum, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis videosessie, van dezelfde duur, achteraf.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een shoot die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De videograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 6. Een reportage van Studio Joyce wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De video’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage krijgt de klant het recht om de video’s te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Uit alle gemaakte videobeelden maakt de videograaf een selectie. Deze footages worden vervolgens bewerkt en gemonteerd door de videograaf. De footages die de montage niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden.